Aanbeveling dr. Matthijs de Ridder

Tijdens mijn aanstelling aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 2012 heb ik het genoegen gehad om Lotte van Rosmalen te mogen begeleiden bij haar bachelorscriptie. Van Rosmalen heeft zich tijdens dat intensieve semester ontpopt als een zeer enthousiaste, gedegen en zelfstandige onderzoeker die geen enkele uitdaging uit de weg gaat. Dat blijkt meteen al uit het feit dat Van Rosmalen bewust heeft gekozen voor een onderzoeksthema dat enigszins buiten het tot dan toe aangeboden curriculum viel. Juist haar onbekendheid met het bovendien bijzonder uitdagende oeuvre van de Vlaamse romancier Pol Hoste, vormde voor haar de aanleiding om zich erin te gaan verdiepen. Van Rosmalen maakte zich zeer snel vertrouwd met het oeuvre van Hoste – in het bijzonder met diens Canadatrilogie De lucht naar Mirabel, Montreal, Een dag in maart –, met de literatuur die daarover reeds bestond en met de theorie van het postmodernisme. Ze bleek vervolgens bovendien in staat om met een voor studenten in deze fase bijzondere pertinentie te rapporteren over de (taal)politieke opvattingen die in dit werk vervat zitten.

Een even groot genoegen was het om Lotte van Rosmalen in januari van dit jaar aan het werk te zien tijdens haar stage als productieassistent van het radioprogramma Co Live op Radio 6. In het kader van de jaarlijkse gedichtendag was ik er te gast om, naar aanleiding van mijn boek Rebelse ritmes, te spreken over de relatie tussen jazz en poëzie. De tweede gast in dit radio-uur, dat grotendeels door Van Rosmalen was bedacht en uitgevoerd, was de dichter Tonnus Oosterhoff. Mede door Van Rosmalens scherpe oog voor inhoudelijke affiniteiten werd het een zeer levendige uitzending.

In de overtuiging dat u met Lotte van Rosmalen een intelligente en slagvaardige student in huis haalt, die haar academische vorming moeiteloos weet te verenigen met de praktische realiteit van de journalistiek, beveel ik haar van harte aan voor de master Media en Journalistiek.

Hoogachtend,

Dr. Matthijs de Ridder

Geef een reactie